FPW

Witamy na naszej stronie!

Dynamika procesów społeczno - politycznych i gospodarczych zachodzących w krajach byłego Związku Radzieckiego jest jednym z ważniejszych czynników determinujących stosunki międzynarodowe. Polska, która zyskuje coraz większe znaczenie w Unii Europejskiej, jest szczególnie zainteresowana w rozwijaniu współpracy z państwami tego obszaru. Prowadzenie konsekwentnej polityki wschodniej wymaga wypracowania i ciągłego uaktualniania precyzyjnej strategii politycznej, co nie jest możliwe do osiągnięcia bez wiedzy opartej na profesjonalnej analizie i „strategicznym myśleniu”. Energetyka, bezpieczeństwo, autorytaryzm, współpraca gospodarcza, demokratyzacja, skomplikowana historia, konkurujące ze sobą projekty integracyjne - czynniki determinujące relacje Polski i UE z państwami obszaru postradzieckiego - to najważniejsze wyzwania stojące przed polską polityką zagraniczną.

Zespół Fundacji Forum Polityki Wschodniej kieruje się pragnieniem zdobywania i upowszechniania wiedzy, która będzie mogła być wykorzystywana na rzecz lepszego zrozumienia naszych wschodnich partnerów. Mamy nadzieję, że efekty naszej pracy pomogą animatorom polskiej polityki wschodniej – politykom, liderom gospodarki, ludziom kultury, organizacjom pozarządowym, a także wszystkim innym zainteresowanym – w ich codziennej działalności.