FPW

Działania

Projekty zrealizowane:

- Periodyk Dyplomacja i Bezpieczeństwo nr 1(5) 2017/2018, tytuł własny: Polityka zagraniczna Polski wobec państw, regionów i organizacji; cykliczny projekt wydawniczy w ramach współpracy z Zakładem Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Periodyk Dyplomacja i bezpieczeństwo nr 1(4)/2016, tytuł własny: Między wojną i dyplomacją. Polityka zagraniczna Polski w świetle wyzwań na arenie międzynarodowej; cykliczny projekt wydawniczy w ramach współpracy z Zakładem Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Periodyk Dyplomacja i bezpieczeństwo nr 1(3)/2015 r., tytuł własny: Konflikty zbrojne na Ukrainie i Bliskim Wschodzie: nowe wyzwania dla międzynarodowego bezpieczeństwa; cykliczny projekt wydawniczy w ramach współpracy z Zakładem Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Periodyk Dyplomacja i bezpieczeństwo nr 1(2)/2014 r., tytuł własny: Polska w Unii Europejskiej. Dziesięć lat członkostwa; cykliczny projekt wydawniczy w ramach współpracy z Zakładem Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

- Periodyk Dyplomacja i bezpieczeństwo nr 1(1)/2013, tytuł własny: Polska polityka wschodnia; cykliczny projekt wydawniczy w ramach współpracy z Zakładem Polityki Zagranicznej RP Instytutu Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

- „Dolny Śląsk dla wspólnej Europy. Międzynarodowa współpraca regionalna fundamentem rozwoju i bezpieczeństwa” – projekt zrealizowany w ramach zadania publicznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej”.

  • Część I projektu: międzynarodowa konferencja ekspercka „Między Wschodem i Zachodem. W poszukiwaniu nowych płaszczyzn i instrumentów współpracy regionalnej”. Wrocław – Krzyżowa, 14 – 17 .11.2012 r.
  • Część II projektu: Polsko – Ukraiński Okrągły Stół „Państwowy i regionalny wymiar polsko-ukraińskiej współpracy. Nowe tendencje oraz możliwości rozwoju”. Kijów, 26.11.2012 r.
  • Część III projektu: „Pressclub” w Ukraińskiej Narodowej Agencji Informacyjnej „Ukrainform” pt. „Prezentacja doświadczeń Dolnego Śląska w kreowaniu i realizacji międzynarodowej współpracy regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem partnerów z Ukrainy”. Kijów, 27.11.2012 r.
  • Część IV projektu: spotkanie reprezentantów dolnośląskich samorządów oraz władz lokalnych ukraińskich regionów partnerskich Dolnego Śląska z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz Administracji Prezydenta Ukrainy. Kijów, 27 .11.2012 r.

- Euro-Atlantic and political transformation processes in the Visegrád Group countries and Ukraine - w ramach programu Międzynarodowej Fundacji Wyszehradzkiej; we współpracy z: Foreign Policy Research Institute of Diplomatic Academy of Ukraine, Research Centre of the Slovak Foreign Policy Association, Association for International Affairs (Czech Republic) oraz Institute for Public Affairs (Slovakia) [Otwórz dokument PDF]

- VI Polsko-Ukraiński Okrągły Stół: "Regionalny Wymiar Partnerstwa Wschodniego. Perspektywy dla współpracy Polski i Ukrainy", projekt cykliczny w ramach współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki i Instytutem Studiów Międzynarodowych UWr. (Krzyżowa, listopad 2011 r.)

- "Partnerstwo Wschodnie a idea europejskiej integracji. Możliwości, ograniczenia i pola współpracy z punktu widzenia Polski i Ukrainy" - w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP "Promocja wiedzy o Polsce 2010" (wrzesień - grudzień 2010 r.)

- V Polsko - Ukraiński Okrągły Stół: "Pomiędzy Partnerstwem a Stowarzyszeniem. Polska i Ukraina wobec nowych uwarunkowań procesu europejskiej integracji" - projekt cykliczny w ramach współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki i Instytutem Studiów Międzynarodowych UWr. (Kijów, listopad 2010 r.)

- Aktualne problemy Stosunków Międzynarodowych, wydanie 2010/2011 - jednorazowy projekt wydawniczy w ramach współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki.